آموزش HTML - صفت ها

در این فصل با صفت ها در HTML آشنا می شوید. یک مثال را در رابطه با صفت مرور می کنیم و با شیوه نگارش و استاندارد صفت ها آشنا می شویم


صفت ها امکان ارائه اطلاعات بیشتری در مورد عناصر را فراهم می کنند

صفت ها در HTML

  • عناصر HTML می توانند صفت داشته باشند
  • صفت ها امکان ارائه اطلاعات بیشتری در مورد عناصر را فراهم می کنند
  • صفت ها همیشه در تگ شروع نوشته می شوند
  • صفت ها به صورت زوج اسم / مقدار نوشته می شوند. مانند : name="value" ("مقدار صفت"=اسم صفت)

مثالی از یک صفت

لینک ها در HTML با <a> مشخص می شوند, آدرس این لینک توسط یک صفت مشخص می شود.

(در مورد لینک ها در فصل های بعد بحث می کنیم)

همیشه مقدار صفت را داخل کوتیشن بنویسید

مقدار صفت همیشه باید داخل کوتیشن باشند
بیشتر از دابل کوتیشن (") استفاده می شود, ولی تک کوتیشن هم مجاز است
گاهی شرایط نادری پیش می آید که ناچار به استفاده از تک کوتیشن می شوید , مانند زمانی که مقدار صفت, خود دارای کوتیشن باشد : name='John "ShotGun" Nelson'

نکته HTML : صفت ها را با حروف کوچک بنویسید

نام صفت و مقدار آن نسبت به بزرگی یا کوچکی حروف حساس نیستند
بهر حال کنسرسیوم جهانی وب پیشنهاد می کند که نام و مقدار صفت را در HTML نسخه 4 با حروف کوچک بنویسید
سعی کنید از الان عادت کنید که با حروف کوچک بنویسید, بدلیل اینکه در نسخه های بعدی HTML استفاده از حروف کوچک ضروری است

جدول زیر چند نمونه صفت را نشان می دهد که معمولا کاربرد زیادی در صفحات HTML دارند

نام صفتمقدار صفتتوضیح صفت
classنام کلاسمشخص کننده کلاس یک عنصر
idنام idیک id واحد برای عنصر html
styleدستورات استایلیکی از انواع استایل برای عناصر
titleمتن توضیح عنصراین متن بعنوان توضیح عنصر است
Source : W3Schools Date Published :
Date Modified :

قابل توجه علاقه مندان به آموزش طراحی سایت در مشهد

چنانچه تمایل دارید در دوره های حضوری آموزش طراحی سایت شرکت نمایید, با ما تماس بگیرید

+98 915 913 0013 , +98 939 782 7869