آموزش HTML - صفت style

در این فصل با صفت جذاب style آشنا می شوید, صفت style را بعنوان دروازه ورود به css معرفی می کنیم, چند نمونه را مرور می کنیم تا ببینید کار با style چقدر راحت و لذت بخش است, از صفت ها و تگ هایی که بعد از پیدایش style منسوخ شده اند یاد می کنیم, در پایان نیز با چند دستور style دست و پنجه گرم می کنیم

Look! Styles and colors

This text is in Verdana and red

This text is in Times and blue

This text is 30 pixels high

صفت style

HTML 4 به همراه خود یک صفت جالب داشت . یک صفت جدید با قابلیت های فراوان که ترکیب بندی و تغییر اجزای صفحه را براحتی انجام می داد. بطوریکه بسیاری از صفاتی که تا آن زمان برای تغییر رنگ , تغییر فونت , تصویر زمینه و ... استفاده می شد , اکنون با صفت style جایگزین شده بود
صفت style در واقع دروازه ورود به CSS است . از این صفت جهت نوشتن کدهای CSS در تگ های HTML استفاده می شود. دستورات CSS را هم میتوان بطور مستقیم در صفحه HTML نوشت , هم میتوان آنرا در یک فایل CSS جدا نوشت . برای اینکه دستورات CSS را مستقیما در خود صفحه بنویسیم , از صفت style استفاده می کنیم
از آنجاییکه CSS یک مبحث بزرگ است, آموزش آنرا بطور جداگانه بررسی می کنیم . در این فصل بطور خیلی مختصر با ذکر چند مثال با CSS آشنا می شوید دوره CSS را می توانید پس از پایان دوره آموزش HTML فرا بگیرید.

چند مثال از کاربرد style در HTML

بطور کلی از CSS جهت زیباسازی صفحات HTML استفاده میکنیم :

  • style="background-color:yellow"
  • style="font-size:10px"
  • style="font-family:Times"
  • style="text-align:center"

تگ ها و صفات تاریخ گذشته

در HTML 4 تعدادی از تگ ها و صفات به عنوان تاریخ گذشته معرفی شدند . مفهوم تاریخ گذشته به این معنی بود که در نسخه های آینده HTML و XHTML از آنها استفاده نمی شود.
به عبارت دیگر از کاربران خواسته شد تا از این تگ ها و صفات استفاده نکنند
این تگها و صفات عبارت اند از :

تگتوضیحات
centerمحتویات خود را در مرکز صفحه قرار می دهد
basefontبرای مشخص کردن فونت صفحه استفاده می شود
fontبرای مشخص کردن فونت صفحه استفاده می شود
strikeیک خط روی عبارت میکشد, (به معنی غلط گیری)
sیک خط روی عبارت میکشد, (به معنی غلط گیری)
uیک خط زیر عبارت میکشد

صفتتوضیحات
alignموقعیت افقی عبارت را مشخص می کند
bgcolorرنگ پس زمینه را مشخص می کند
colorرنگ عبارت را مشخص می کند

بجای تمام موارد بالا از صفت style استفاده می کنیم


مثال هایی از صفت style

Background Color

<h2 style="background-color:yellow">
صفت style بالا رنگ پس زمینه عنصر h2 را تعیین می کند
خودتان امتحان کنید


Font Family, Color and Size

<p style="font-family:courier new; color:red; font-size:20px">
صفت style بالا فونت عنصر p را تعیین می کند
خودتان امتحان کنید
صفت style استفاده از صفت font را منسوخ کرده است
خودتان امتحان کنید - مثالی از روش قدیمی فونت


Text Alignment

<h1 style="text-align:center">
صفت style بالا فونت عنصر h1 را تعیین می کند
خودتان امتحان کنید - تیتر وسط چین
صفت style استفاده از صفت align را منسوخ کرده است
خودتان امتحان کنید - مثالی از روش قدیمی تیتر وسط چین

Source : W3Schools Date Published :
Date Modified :

قابل توجه علاقه مندان به آموزش طراحی سایت در مشهد

چنانچه تمایل دارید در دوره های حضوری آموزش طراحی سایت شرکت نمایید, با ما تماس بگیرید

+98 915 913 0013 , +98 939 782 7869